Usługi

Świadczymy usługi w zakresie:

  • obsługa techniczna programu Płatnik,
  • obsługa techniczna sieci komputerowych,
  • opieka nad stanem technicznym komputerów PC,
  • wykonywanie kopii bezpieczeństwa.

Wszystkie usługi oferujemy na podstawie umów stałych, na opiekę informatyczną w zakresie najlepiej odpowiadającym klientowi, jak również na podstawie pojedynczych zleceń. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.